Zaburzenia umysłowe w liczbach

Zaburzenia umysłowe w liczbach

Zaburzenia zdrowia psychicznego stanowią kilka najpopularniejszych przyczyn niepełnosprawności w ustalonych warunkach gospodarki rynkowej na całym świecie. Są to m.in. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Szacuje się, że około 25% Polaków w wieku 18 i starszych cierpi na zaburzenia psychiczne w możliwym do zdiagnozowania stopniu.

Wiele ludzi cierpi z więcej niż jednego zaburzenia psychicznego w tym samym czasie. W szczególności, choroby depresyjne często współwystępują z zaburzeniami związanymi z nadużywaniem różnych substancji i sytuacjami lękowymi.

Około 10% dorosłych w wieku powyżej 18 lat będzie cierpieć z powodu zaburzeń depresyjnych (duża depresja, choroba afektywnej dwubiegunowej lub dystymia) każdego roku.

Kobiety prawie dwa razy częściej cierpią z powodu ciężkiej depresji niż mężczyźni. Jednak mężczyźni i kobiety są w równym stopniu narażone na rozwój choroby dwubiegunowej.

Chociaż depresja może rozwinąć się w każdym wieku, średni wiek zachorowania to 20 lat.

Większość ludzi, którzy popełniają samobójstwo mają do zdiagnozowania zaburzenia psychiczne – najczęściej jest to zaburzenie depresyjne lub zaburzenia dotyczące uzależnień.

Cztery razy więcej mężczyzn niż kobiet popełnia samobójstwo. Jednak kobiety częściej próbują samobójstwa niż mężczyźni.

Około 1% Polaków dotkniętych jest schizofrenią.

W przybliżeniu około 18% osób w wieku 18 – 54 w danym roku ma zaburzenia lękowe. Obejmują one: zaburzenia napadowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zespół stresu pourazowego (PTSD), uogólnione zaburzenia lękowe (GAD), fobie (w tym fobię społeczną, agorafobię).

Fobia społeczna zazwyczaj rozpoczyna się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania.

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl