PRZEZSKÓRNA WALWULOPLASTYKA PŁUCNA

PRZEZSKÓRNA WALWULOPLASTYKA PŁUCNA

obecnie jest leczeniem z wyboru wrodzonego zwężenia zastawki płucnej u dzieci i dorosłych.

Wskazania: Wskazaniem do zabiegu jest zwężenie zastawki z gradientem pomiędzy prawą komorą a pniem płucnym przekraczającym 30 mmHg, przy prawidłowym rzucie serca (przy bardzo ciasnym zwężeniu gradient może być zaniżony upośledzoną kurczliwością komory i niskim rzutem).

Zabieg: wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, z dojścia od żyły udowej. Używa się balonu o średnicy przekraczającej o 20-50% średnicę pierścienia zastawki.

Wyniki: bezpośrednie i odległe są bardzo dobre. U znacznej większości pacjentów zabieg prowadzi do skutecznego poszerzenia zastawki i zniesienia gradientu. W przypadkach ciasnych zwężeń, z dużym przerostem mięśnia prawej komory, po skutecznym poszerzeniu zastawki może dochodzić do nasilenia lub pojawienia się dynamicznego, mięśniowego zwężenia podzastawkowego. W tej sytuacji ciśnienie skurczowe w prawej komorze może się nie obniżyć. Zwężenie to jednak ustępuje i w ciągu pierwszych 6 miesięcy dochodzi do samoistnego obniżenia ciśnienia w prawej komorze. U niektórych pacjentów, gdy ciśnienie w komorze po zabiegu wzrasta lub zbliżone jest do systemowego, wskazane jest podawanie propranololu przez 3 miesiące w dawce 2 mg/kg/dobę w 3 dawkach.

Odległy dobry wynik (gradient prawa komora-tętnica płucna <30 mmHg) stwierdza się u ponad 90% chorych. Nawroty zwężenia są rzadkie i dotyczą głównie pacjentów z dysplastyczną zastawką płucną. Wyniki zabiegu są u nich wyraźnie gorsze, wielu wymaga leczenia operacyjnego. Niedomykalność płucna po walwuloplastyce pojawia się u około 10-20% i jeżeli nawet jest istotna (pojedyncze przypadki), to nie stanowi problemu klinicznego.

Powikłania: Zabieg jest bezpieczny. Opisywane powikłania (uszkodzenie naczynia biodrowego, pęknięcie pierścienia płucnego, tamponada serca, krwotok, migotanie komór, zaburzenia przewodzenia, zatrzymanie krążenia) są rzadkie i występują głównie u noworodków i niemowląt.

Postępowanie po zabiegu: Pacjenci po skutecznej walwuloplastyce płucnej nie wymagają profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Uwagi ogólne: Brak konieczności znieczulenia ogólnego, bezpieczeństwo, powtarzalność, nieduże obciążenie pacjenta, krótka hospitalizacja i niski koszt sprawiają, że walwuloplastyka balonowa jest leczeniem z wyboru wrodzonego zwężenia zastawki

reklama

KOBIETA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl